Kort om NORDBET

Vår verksamhet bedrivs i egna lokaler på Stora Industriområdet i Rättvik,
och består av betning av varmvalsad plåt, och diverse långt material.

Verksamheten startades år 1974 av Hans Hansell och hans Hansells Betindustri.
I april 1997 togs verksamheten över av NORDBET Nordisk Betindustri AB.
Dagens ägare var tidigare verksamma hos Hansells och har därigenom en
lång och bred erfarenhet av betning.
Företaget sysselsätter idag sex personer och producerar ca. 15 000 ton per år.
Under senare år har vi satsat hårt på att förbättra lokaler, utrustning och
miljö vilket medfört att vi kunnat förbättra och säkerhetsställa kvalitéten på
vår produktion.
Verksamheten är tillståndspliktig hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Rättvik, mars 2010.